• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Papildomas vairavimo mokymas

Papildomas vairuotojų mokymas

            Papildomas vairuotojų mokymas – Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) nustatyta tvarka vykdomas pradedančiųjų vairuotojų*, pažeidusių Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) reikalavimą (-us), susijusį (-ius) su vairuotojų pareigų pėstiesiems, lenkimo taisyklių, draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo, važiavimo per sankryžas, vairuotojų naudojimosi saugos diržais, motociklininko šalmais pažeidimais, nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,2 iki 0,4 promilės), taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata, mokymas bei motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų, mokymas.  

     * Pradedantysis vairuotojas – asmuo, įgijęs teisę vairuoti A, A1, A, B ar B1 kategorijos motorinę transporto priemonę ir turintis vairavimo stažą iki dvejų metų.

Pradedantieji vairuotojai ir vairuotojai, kuriems atimta teisė vairuoti, norėdami baigti papildomą mokymą, mokymo įstaigoje privalo:

  • ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
  • baigti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą;
  • baigti ne trumpesnį kaip 90 minučių trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą;
  • su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone;
  • išlaikyti žinių patikrinimo testą.

Reikalingi dokumentai:

  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  • įsigaliojęs teismo sprendimas arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė;
  • vairuotojo pažymėjimas (pradedantiesiems vairuotojams, kuriems nebuvo atimta teisė vairuoti).

      Pradedantysis vairuotojas ir vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, privalo parengti ir prieš papildomo vairuotojų mokymo pradžią mokymo įstaigai pateikti jo padaryto (-ų) KET pažeidimo (-ų) aprašą

      Pažeidimo (-ų) aprašas rengiamas valstybine kalba A4 formato (210x297 mm) lape. Jeigu pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, nekalba valstybine kalba, pažeidimo (-ų) aprašas gali būti parašytas ir kita kalba, tačiau kartu su juo turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą. Pažeidimo (-ų) aprašą (aprašą su vertimu) vairuotojas pateikia mokymo įstaigos asmeniui, atsakingam už mokymą, prieš bendro mokymo kurso pradžią).

 

Mokymo įstaiga pradedančiajam vairuotojui ir vairuotojui, kuriam atimta teisė vairuoti, už padarytą (-us) KET  pažeidimą (-us) neteko teisės vairuoti, išduoda nustatytos formos Papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą.

Kursų kaina - 85 Eur su PVM

Papildomas vairuotojų mokymas vyksta – Maironio g. 4, Utena.

 

Už papildomą vairuotojų  mokymą atsakinga Danutė Gogelienė, tel. 8 620 98813.

 

Smulkesnė informacija ir registracija į papildomo mokymo kursus telefonu 8 620 98813, arba atvykus į mokymo įstaigos administracines patalpas Maironio g. 4, Utena.

 

  

RENKAMOS NAUJOS GRUPĖS B, C, CE, C+CE, D KATEGORIJŲ KURSAMS

 

 

 

PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS ORGANIZUOJAMAS KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ
 

RENKAMOS B, C, CE, D, C+CE KATEGORIJŲ GRUPĖS KURSŲ PRADŽIA
Kiekvieno mėnesio 10 
d. 17 VAL. MAIRONIO G. 4, UTENA (iš kiemo pusės)KURSŲ TVARKARAŠČIUS IR KAINAS RASITE ČIA!

 

NUOMOJAMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS EGZAMINUI REGITROJE:

A IR A1 MOTOCIKLAI

C - CE - D KATEGORIJŲ PRAKTIKOS EGZAMINUI